Spektakle

Lart studiO Live Search

 •  William Shakespeare
 •  Hamlet
 •  "Hamlet, Prince of Denmark"
 •  o. p. Dariusz Starczewski

 

Małgorzata Lipka i Bartek Magdziarz na scenie Lartu!


  •  Rolland Topor
 •  Zima pod stołem
 •  "l'Hiver sous la table"
 •  o. p. Sonia Bohosiewicz


  •  Anton Czechow
 •  Trzy siostry
 •  "Three Sisters"
 •  o. p. Dariusz Starczewski

 

Wanda Skorny, Bartek Magdziarz i Łukasz Nagórski na scenie Lartu!


  •  Gabriela Zapolska
 •  Moralność pani Dulskiej
 •  o. p. Gena Wydrych

 

Karolina Sokołowska na scenie Lartu!


  •  Alexandr Wartanow
 •  Wielkie żarcie
 •  "Bolszaja żraczka"
 •  o. p. Leszek Zdybał

 

Helena Sujecka, Ewa Kustusz, Agnieszka Radzikowska, Anna Prus, Kamil Wożniak i Łukasz Korczak na scenie Lartu!


  •  Arthur Miller
 •  Widok z mostu
 •  "A View from the Bridge"
 •  o. p. Dariusz Starczeski

 

Lena Kozińska, Piotr Szejn i Paweł Nawrocki na scenie Lartu!


 


 •  Anton Czechow
 •  Płatonow
 •  "Platonov"
 •  o. p. Dariusz Starczeski

 

Joanna Zubrycka i Michał Kitliński na scenie Lartu!


  •  Ivan Wyrypajew
 •  Tlen
 •  "Kisłorod"
 •  o. p. Marcin Sobociński