Rekrutacja

Lart studiO Live Search

REKRUTACJA

 




ZASADY REKRUTACJI DO POLICEALNEGO STUDIA AKTORSKIEGO LART STUDIO W ROKU 2022/23

 

Rekrutacja do Lart studiO jest prowadzona na podstawie zapisów.

O przyjęcie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie albo nie będące obywatelami polskimi, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 01 marca 2022 roku do 22.07.2022 . Wszyscy kandydaci, którzy zapłacą w tym terminie, zostaną przyjęci do szkoły.

Osoby ubiegające się o przyjęcie wysyłają na maila  szkoły następujące dokumenty:



    podanie - kwestionariusz osobowy (pobierz, wypełnij, zeskanuj i prześlij na maila Lartu)

 

    świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nie ma zdanej matury)- (zeskanuj i prześlij na maila Lartu)

 

 

Opłata wpisowa ustalana jest odrębną uchwałą. Opłata wpisowa jest opłatą za przeprowadzenie wszelkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego i jest to opłata bezzwrotna.

Statut Szkoły

Dokumenty prosimy przesłać na maila Lartu.



OPŁATY W LART STUDIO



Wpisowe : 900 PLN

Czesne : 900 PLN

(Przy jednorazowej wpłacie za cały rok z góry  (do 22.07.2022) - kwota czesnego wynosi 7500 zł)

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 18 1500 1142 1220 6032 6194 0000

 

SEKRETARIAT LART STUDIO CZYNNY W GODZ. 1000-1500 DO 22 LIPCA 2022

 
 

 

    Żeby się zapisać na Kurs zapoznaj się z naszymi OWU  dla Kursów Stacjonarnych. Następnie skorzystaj z poniższych linków:

     Płacę za 1 miesiąc Kursu

   

     Płacę za Wpisowe

   

     Płacę za cały Kurs

   

 

 

 

Nikt nie dał mi z siebie tyle, ile dostałam od prowadzącyh w Larcie


Urszula Grabowska w Larcie